Het plan – Algemeen

 

Het bedrijvenpark ‘Robbenplaat’ is geïntegreerd in de landelijke omgeving van de Wieringermeer en is afgestemd op de natuurlijke kwaliteit van het historisch gebied. Flexibiliteit, kwaliteit, bereikbaarheid en continuïteit zijn de sleutelwoorden voor een sterk en levendig ondernemersklimaat. Bedrijventerrein Robbenplaat-Zuid is bestemd voor zowel hoogwaardige als standaard representatieve bedrijven, een uitstekende infrastructuur en veel groen.

De eerste fase van bedrijventerrein Robbenplaat-Zuid omvat 12,5 hectare netto uitgeefbare kavels en is sinds mei 2022 geheel uitgegeven.

We zijn voornemens te starten met de uitbreiding van dit bedrijvenpark. Heeft u interesse in een bedrijfslocatie? Laat het ons weten zodat uw wensen zo goed mogelijk kunnen worden verwerkt in de planvorming.