Het plan – Algemeen

 

De kavels bieden een ruime vrijheid voor een verscheidenheid van ondernemers. Het bedrijvenpark ‘Robbenplaat’ is geïntegreerd in de landelijke omgeving van de Wieringermeer en is afgestemd op de natuurlijke kwaliteit van het historisch gebied. Flexibiliteit, kwaliteit, bereikbaarheid en continuïteit zijn de sleutelwoorden voor een sterk en levendig ondernemersklimaat. De 12,5 hectare biedt ruimte aan zowel hoogwaardige als standaard represen- tatieve bedrijven, een uitstekende infrastructuur en veel groen.

Uitgeefbaar terrein 12,5 hectare (netto) 17 kavels, variërende mogelijkheid van 3.000 m2 tot 8 hectare
Grondprijs per m2 Vanaf €. 78,- tot €. 102,-
Minimaal bebouwingspercentage 35%
Maximaal bebouwingspercentage 65%
Bouwhoogte Overwegend 15 meter bouwhoogte. De kavels met 10 meter bouwhoogte kunnen met vrijstellingsmogelijkheid worden aangepast tot 15 meter bouwhoogte. Maximaal 3 bouwlagen.
Milieucategorie 1 t/m 4