Het Plan - Parkmanagement

 

Om de kwaliteit en veiligheid van de openbare ruimte te waarborgen faciliteert de Coöperatie Parkmanagement Wieringermeer. De Coöperatie zal tot taak hebben het beheer en het onderhoud van het bedrijventerrein, het behoud c.q. de bevordering van een goed uiterlijk aanzien en vestigingsklimaat van het bedrijventerrein, de veiligheid, de ontwikkeling van gemeenschappelijke voorzieningen en het afstemmen van de te treffen voorzieningen met o.a. de gemeente. De bevoegdheden van de Coöperatie zullen zich niet uitstrekken tot de publiekrechtelijke functie van de gemeente. Er zal door iedere onderneming verplicht worden deelgenomen aan het parkmanagement.